Samarbete

ITSAB får många förfrågningar om sponsring.
Vi har valt att i första hand sponsra ungdomsidrotten.

ITSAB sponsrar inte religiösa samfund eller politiska partier.