Hyra och Leasing

Företagets handlingsfrihet säkerställs med hyra och leasing. Finansieringsformen ger Dig möjlighet att investera i den utrustning ni behöver.
 
Fördelar med hyra och leasing: 

  • Möjlighet att byta och komplettera utrustning
  • Risk för felinvesteringar elimineras
  • Full kontroll på kostnaderna – lätt att budgetera
  • Belastar ej balansräkningen
  • Rörelsekapital frigörs
  • Kundanpassad avskrivningstid
  • Hyres och leasingavgiften är fullt avdragsgill

Så går det till

Finansieringsbolaget köper den utrustning som kunden vill använda och hyr eller leasar sedan ut utrustningen under en förutbestämd period med ett förutbestämt restvärde. Efter leasingperiodens slut ska kunden anvisa en köpare av objektet, antingen kunden själv eller någon annan. Hyra fungerar likadant som leasing, förutom att kunden inte har någon skyldighet att lösa objektet efter avtalsperiodens slut. Om inte annat avtalats går objektet tillbaka till säljaren.

Priser

Ni kan skicka oss en prisförfrågan här, eller kontakta oss för aktuella priser.